• Bestuur

  Het Algemeen Bestuur van OZ&PC bestaat uit 7 leden:

  Binnen het bestuur vormen de voorzitter, penningmeester en secretaris het Dagelijks Bestuur. De andere leden zijn de voorzitters van de basis- zwem- en waterpoloafdeling en een coördinator ICT en marketing zaken. Het Dagelijks Bestuur vergadert 1x per maand en bespreekt de algehele gang van zaken binnen de vereniging en bereidt de vergaderingen voor het Algemeen Bestuur voor. Het Algemeen Bestuur vergadert 1x per maand.

  Wat doet het bestuur van OZ&PC?

  • Zij organiseert bestuursvergadering waarin beleidsmatige, financiële en organisatorische vragen/onderwerpen worden besproken. Onderwerpen aangaande de hele vereniging of die specifiek zijn voor de basis-, zwem- en waterpoloafdeling.
  • Zij organiseert de Algemene Ledenvergadering waarin aan de leden verantwoording wordt afgelegd over beleidsmatige, financiële en organisatorische zaken
  • Zij onderhoudt contacten met de verhuurder, de Gemeente, KNZB en andere sportverenigingen zowel in de regio als daarbuiten.
  • Zij wil haar beleidspunten (staan in het beleidsplan) realiseren.
  • Zij ziet toe op de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
  • Zij zorgt dat de vereniging blijft draaien en heeft overzicht over de verschillende commissies en hun werkzaamheden.
  • Zij draagt zorg voor haar vrijwilligers en leden.

  Samenstelling van het Bestuur.

  Het dagelijks bestuur bestaat uit onderstaande personen en is bereikbaar via: bestuur@ozpc-oldenzaal.nl

  Daarnaast hebben zij een eigen verenigingsmailadres.

  Voorzitter: Rob Reinders – voorzitter@ozpc-oldenzaal.nl
  Secretaris: Jolanda Comello – secretaris@ozpc-oldenzaal.nl
  Penningmeester: Huub Koster – penningmeester@ozpc-oldenzaal.nl

  De overige leden zijn:

  Voorzitter basisafdeling: Marijke Brandhorst – voorz.bc@ozpc-oldenzaal.nl
  Voorzitter zwemafdeling: kandidaat hiervoor is Ramon Grootelaar – voorz.zw@ozpc-oldenzaal.nl
  Voorzitter waterpoloafdeling: Bjorn Schoppmann – voorz.wpc@ozpc-oldenzaal.nl
  Voorzitter ICT en marketing: Patrick Oude Scholten – patrick@oudescholten.com