• Missie & Visie

  Wat is OZ&PC?

  OZ&PC is een financieel gezonde vereniging waar prestatie en plezier samengaan. Zwemmen en waterpolo zijn gelijkwaardige afdelingen die elkaar versterken in plezier, prestatie en identiteit. De basisafdeling is de kweekvijver waar leren zwemmen en/of waterpoloën, plezier in deze sporten en groei van de vereniging centraal staan.

  Wat wil OZ&PC?

  In het algemeen kunnen we stellen dat we willen behouden wat goed is/gaat en willen verbeteren wat nodig en noodzakelijk is . Daarvoor is een gedegen financiële basis van levensbelang. De komende jaren zullen we elke keer opnieuw afwegen welke keuzes er gemaakt moeten worden met betrekking tot de te ontwikkelen activiteiten.
  In de huidige maatschappij gaat het ook om zien en gezien worden. We zullen de komende jaren meer aandacht moeten geven aan het uitbouwen van ons imago. Een sterk imago zal zowel voor sponsoring als op het ledenaantal een positieve invloed hebben.
  De aanwas van leden, het behoud van huidige leden en het betrekken van oud-leden, als sporter, vrijwilliger of kader, zijn belangrijke speerpunten voor de komende jaren.
  Zwemmen en waterpolo zijn afhankelijk van de inspanningen van vooral de basisafdeling om zo een autonome groei te realiseren.

  Wij realiseren ons dat zowel voor het leveren van prestaties als voor het plezier van samen sporten, kwaliteit een belangrijke factor is. Niet alleen de kwaliteit van de voorzieningen, maar vooral kwaliteit van de vrijwilligers en kaderleden.

  Passie, ambitie, deskundigheid en inzet zijn belangrijke eigenschappen voor onze vrijwilligers; het zijn tenslotte de vrijwilligers die dit moeten overdragen op onze sporters. Daarvoor hebben we een sterke organisatie nodig die vrijwilligers ondersteunt in het ontwikkelen van deze kwaliteiten.